Skip to main content

Vacatures v.v. Barneveld

Bekijk hier alle vacatures van v.v. Barneveld

Vacatures


Activiteit Maximaal aantal Coördinator (tijdelijk) Intensiteit Omschrijving taak
Scheidsrechterscommissie
Begeleiding/coördinatie scheidsrechters 2 Nico van Dijk +/- 2 uur per week. De vrijwilliger zet zich in om de kwaliteit van de scheidsrechters hoog te houden en begeleid de scheidsrechters hierin. De vrijwilliger analyseerd geregeld wedstrijden en overlegt met scheidsrechters over o.a. opleidingsbehoefte. Als begeleider heb je ruime ervaring met het fluiten van wedstrijden en kan je goed mensen coachen. Minimale leeftijd: 18 jaar
Scheidsrechter jeugd 25 Nico van Dijk Een wedstrijd per twee of drie weken. Tussen 08:00 en 13:00 op zaterdag. De vrijwilliger zal in de poule worden ingeroosterd voor met name het fluiten van JO15 en JO13 wedstrijden die meestal starten tussen 9.00 en 12.00 uur. De Coördinator maakt een jaarplanning met de zaterdagen waarop je aan de beurt bent. Een week van te voren wordt de planning met de tijden bekend en houdt de Coördinator daarbij rekening met de speeltijden van de vrijwilliger. Mocht de vrijwilliger onverhoopt niet kunnen, dan kan hij ruilen met een andere vrijwilliger. De vrijwilliger kan aan het begin van het seizoen vrijblijvend een cursus volgen. Minimale leeftijd: 12 jaar
Scheidsrechter senioren 10 Nico van Dijk Een wedstrijd per twee weken. Tussen 12:00 en 16:00 op zaterdag. De vrijwilliger zal in de poule worden ingeroosterd voor met name het fluiten van senioren wedstrijden die meestal starten tussen 12:00 en 15:00. De coördinator maakt een jaarplanning met de zaterdagen en/of zondagen waarop je aan de beurt bent. Een week van te voren wordt de planning met de tijden bekend en houdt de coördinator daarbij rekening met de speeltijden van de vrijwilliger. Mocht de vrijwilliger onverhoopt niet kunnen, dan kan hij ruilen met een andere vrijwilliger. De vrijwilliger kan aan het begin van het seizoen vrijblijvend een cursus volgen. Minimale leeftijd: 18 jaar
Jeugdcommissie
Trainer jeugd 40 Mark Heimgartner 1 avond per week, 2 uur per keer. De trainer is het hele seizoen verantwoordelijk voor het trainen van een elftal. De trainer opent de kleedkamer, zorgt dat de kleedkamer schoon is en sluit de kleedkamer als laatste af. De trainer bereidt de trainingen voor, evalueert spelers en bespreekt de oefenstof met de overige trainers van de trainersgroep. Minimale leeftijd: 16 jaar
Keeperstrainer 5 Paul Verbaarschot 1 avond per week, 2 uur per keer. Je hebt als keeperstrainer affiniteit met het keepen en wilt keepers ongeacht het niveau beter maken. Je zorgt onder begeleiding van de keeperscoördinator dat de training wordt voorbereid en uitgevoerd. Minimale leeftijd: 18 jaar
Leider jeugd 40 Jarno van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk De leider is het hele seizoen verantwoordelijk voor het begeleiding van een team. Hij/zij zorgt er voor dat alle taken zoals rijden, wassen e.d. zijn verdeeld. De leider vangt de scheidsrechter en de tegenstander tijdig op, zorgt er voor dat het wedstrijdformulier (JO13 t/m JO19) is ingevuld. Na afloop zorgt de leider dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten en sluit alles af. Hij meldt zich na de wedstrijd ook op het wedstrijdsecretariaat voor het afronden van de wedstrijd. Minimale leeftijd: 18 jaar
Schoolvoetbal 7 Jarno van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk Als lid van de organisatie van het schoolvoetbal zorg jij ervoor dat ruim 750 kinderen uit Barneveld en De Glind kunnen voetballen. De taken die hierbij uitgevoerd worden zijn zeer divers. Denk hierbij aan: Speelschema maken, scheidsrechters regelen, bar en keukenpersoneel regelen, scholen ontvangen, velddienst.
Losse activiteiten jeugd 10 Daniëlle van Hal Maximaal 20 uur per seizoen. Naast de vaste activiteiten zijn er ook losse activiteiten die niet van te voren vaststaan. Hiervoor zoeken wij ook mensen die wij kunnen oproepen indien wij ze nodig hebben denk hierbij aan: - Clubvoetbaldagen in augustus (trainers, bar en keukenpersoneel) - Jeugdkamp (eens in de twee jaar) - Clinics - Activiteiten in de winterstop - Zaalvoetbaltoernooi - Afsluiting van het seizoen Minimale leeftijd: 16 jaar
Technische commissie Jeugd 4 Mark Heimgartner Vol - Opgeven niet meer mogelijk In overleg. Er volgt eerst een gepsrek met rest van de commissie om te kijken of u een geschikte kanidaaat bent.
Kantinecommissie
Kantinecoördinator 2 Rob Hendriksen Max. 1 uur per week. De vrijwilliger maakt het rooster voor de bar- en keukendiensten en zorgt dat iedereen tijdig weet wanneer hij/zij dienst heeft. De coördinator checkt regelmatig of de diensten wel juist worden ingevuld en meldt dit aan de vrijwilligerscommissie. Daarnaast informeerd de coördinator iedereen regelmatig over Verantwoord Alcohol Schenken en andere zaken, zoals eigen gebruik consumpties, voorraad aanvullen en schoonhouden van de bar en keuken. Minimale leeftijd: 18 jaar
Kantinedienst zaterdagochtend 30 Rob Hendriksen Vol - Opgeven niet meer mogelijk Op de zaterdagochtend is vanaf 7.30 de kantine open. De werkzaamheden bestaan uit het aannemen en verwerken van bestellingen. De vrijwilliger wordt één keer in de 6 weken ingeroosterd. Bij verhinderding is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger.
Let op: geef je alleen op als je weet dat dit geen probleem oplevert met voetbal. Minimale leeftijd: 16 jaar
Kantinedienst zaterdagmiddag 30 Rob Hendriksen 13:00 tot 20:00. Ongeveer 1 keer per 6 weken. Op de zaterdagmiddag zijn er zowel keuken- als baractiviteiten. De keuken is tot 18.00 uur open, daarna zal er worden schoongemaakt. De bar is open tot 19.30 uur en daarna zal de kantine nog opgeruimd worden. Bij Opmerkingen kun je aangeven of je een voorkeur hebt voor de bar of de keuken. De kantinecommissie beslist uiteindelijk over de definitieve indeling.
Let op: geef je alleen op als je weet dat dit geen probleem oplevert met voetbal. Minimale leeftijd: 18 jaar
Kantinedienst door de week 10 Rob Hendriksen 18:00-22:00. Ongeveer 1 keer per 4 weken. Op maandag tot en met donderdag is de kantine vanaf 18.00 uur geopend. De sluiting van de kantine is om ongeveer 22.00 uur, afhankelijk van de drukte. Op donderdag is er soms uitloop. De kantinedienst voorziet voornamelijk uit het verstrekken van dranken en eenvoudige keukenwerkzaamheden. Minimale leeftijd: 18 jaar
Seniorencommissie
Leider senioren 7 Gert van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk De leider is het hele seizoen verantwoordelijk voor het begeleiding van zijn elftal. Hij/zij zorgt er voor dat alle taken zoals rijden, wassen e.d. zijn verdeeld. De leider vangt de scheidsrechter en de tegenstander tijdig op, zorgt er voor dat het wedstrijdformulier is ingevuld. Na afloop zorgt de leider er voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten en sluit alles af. Hij meldt zich na de wedstrijd ook op het wedstrijdsecretariaat voor het afronden van het wedstrijdformulier.
Technische commissie Senioren 4 Gert van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk
Tuchtcommissie 3 Gert van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk
Vrijwilligerscommissie
Lid vrijwilligerscommissie 4 Martijn van Hal Ongeveer 1 uur per week. Als vrijwilliger in de vrijwilligerscommissie ben je betrokken bij de indeling van alle senioren vrijwilligers, heb je contact met de coördinatoren van de afzonderlijke taken, spreek je waar nodig vrijwilligers aan en informeer je het bestuur over de voortgang van het vrijwilligerswerk en zorg je voor waardering naar vrijwilligers in de vorm van presentjes o.i.d. Minimale leeftijd: 18 jaar
Toernooicommissie
Toernooicommissie jeugd 4 Jarno van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk Als vrijwilliger in de toernooicommissie jeugd ben jij verantwoordelijk om een jeugdtoernooi van de grond te krijgen. Minimale leeftijd: 16 jaar
PR
Sponsorcommissie 10 Marcella Verbeek Maximaal 2 uur per week. Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. Onderverdeling:Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid. Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: - Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); - Reclameborden; - Wedstrijdballen; - Advertenties; - Club van 50. Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden. Minimale leeftijd: 16 jaar
Clubblad en websitecommissie
Vrijwilliger (online) media 5 Melvin Heimgartner Vol - Opgeven niet meer mogelijk Zorg dragen voor een - zowel inhoudelijk als uiterlijk - kwalitatief goede website met als uitgangspunt dat de website in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd. De vrijwilliger draagt zorg voor het updaten van de website en de schermen in de kantine. Daarnaast heeft de vrijwilliger een redactionele functie en zorgt dat berichten in goede Nederlandse taal worden geplaatst. Dit geldt ook voor berichten die in de krant worden geplaatst. Minimale leeftijd: 16 jaar
Gastheerschap en veldendienst
Gastheer/-vrouw zaterdagochtend 6 Nico van Dijk Vol - Opgeven niet meer mogelijk Om 7.30 uur is de vrijwilliger aanwezig om het sportpark te openen en de velden/kleedkamers gereed te maken voor de wedstrijden. Na het opbouwen, beheer je het wedstrijdsecretariaat en ontvang je scheidsrechters, leiders en andere gasten. Je zorgt er voor dat de digitale wedstrijdformulieren worden ingevuld, geeft sleutels voor kleedkamers uit e.d. De vrijwilliger is aanwezig tot 13.00 uur. De vrijwilliger wordt ongeveer één maal in de 6 weken ingeroosterd. Per seizoenshelft ontvangt de vrijwilliger de planning. Hij is zelf verantwoordelijk voor eventuele vervanging. Let op: geef je alleen op als je weet dat dit geen probleem oplevert met voetbal. Minimale leeftijd: 16 jaar
Gastheer/-vrouw zaterdagmiddag 4 Nico van Dijk 1 keer per 4 weken. Om 13.00 uur is de vrijwilliger aanwezig om de dienst over te nemen. Er is 's middags één gastheer aanwezig. Op het wedstrijdsecretariaat ontvang je scheidsrechters, leiders en andere gasten. Je zorgt er voor dat de digitale wedstrijdformulieren worden ingevuld, geeft sleutels voor kleedkamers uit e.d. De dienst duurt tot ongeveer 17.00 uur. Het is dan wel de bedoeling dat alle kleedkamers zijn afgesloten, de hekken dicht zijn en de hoekvlaggen zijn opgeruimd. Per seizoenshelft ontvangt de vrijwilliger de planning. Hij is zelf verantwoordelijk voor eventuele vervanging. Let op: geef je alleen op als je weet dat dit geen probleem oplevert met voetbal. Minimale leeftijd: 18 jaar
Velddienst jeugd 4 Nico van Dijk 1 keer per 4 weken. Je zorgt dat de velden voor JO8 en JO9 worden uitgezet en opgeruimd. Deze velden staan 20 minuten voor aanvang klaar. Je draagt zorg voor de materialen die gebruikt worden. Minimale leeftijd: 12 jaar
Accommodatie
Accommodatie 5 Geurt van Dijk Maximaal 1 keer per maand. Deze vrijwilliger zal gedurende het gehele seizoen worden ingezet om te helpen bij klussen op de accommodatie. Het gaat er dan wel om dat je een beetje handig bent. Te denken valt aan het bestraten van de voetpaden, het trekken van leidingen of het schoonmaken van alle reclameborden. De inzet is afhankelijk van het aanbod. Minimale leeftijd: 18 jaar
Coördinator schoonmaak doordeweekse avonden 2 Ongeveer 1 uur per week. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het coördineren van de schoonmaak op de doordeweekse avonden. De vrijwilliger bepaalt welke taken er gedaan dienen te worden en zorgt voor duidelijke lijsten waarop taken afgetekend kunnen worden. Samen met de verantwoordelijke voor de inkoop zorgt de vrijwilliger ervoor dat er voldoende middelen aanwezig zijn om schoon te kunnen maken. Minimale leeftijd: 18 jaar
Schoonmaak doordeweekse avonden 20 1 avond per maand. Minimaal 2 uur per keer. Deze vrijwilliger zal gedurende het gehele seizoen worden ingezet om één maal per maand schoon te maken op het sportpark. Dit kan op de maandag, dinsdag, woensdag of donderdag avond. De Coördinator Schoonmaak zal aangeven welke taken er gedaan dienen te worden. Minimale leeftijd: 16 jaar
Verzorging
EHBO 10 Marja Verbeek 1 keer per 4 weken. Op de zaterdagochtend en zaterdagmiddag is er altijd een EHBO'er aanwezig op ons sportpark. Wil jij het EHBO team komen versterken voor de zaterdag? Minimale leeftijd: 18 jaar

Informatie


Door de (1) groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en (3) het niet willen aanstellen van betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging echter dan ook genoodzaakt tot een aanscherping van het vrijwilligersbeleid. Middels een herzien verenigingsbeleid op dit punt in 2017, zoals besloten in de Ledenvergadering van 12 december 2016, in navolging van vele andere verenigingen, zijn we gekomen tot een taakplicht voor ieder aangesloten lid. Dit zal ingaan vanaf het seizoen 2017-2018 op 1 september 2017.

Senioren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervullen van deze plicht. Voor leden onder de 18 jaar zijn de ouders/voogden verantwoordelijk. Wanneer mogelijk mag het lid onder de 18 natuurlijk wel zelf het vrijwilligerswerk doen, maar wanneer dit niet mogelijk is dient de ouder/voogd de taak op zich te nemen.

Het bestuur van VVBarneveld heeft een nota "Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging VVB" opgesteld. Dit document geeft inzicht in wat er allemaal binnen VVB aan functies en activiteiten zijn. De functies variéren van beleid tot uitvoering, van bestuur tot leider en barmedewerker. In tijd variéren de taken van enkele uren per maand tot een aantal uren per week. Leden dienen minimaal 1 vrijwilligerstaak te vervullen bij VVBarneveld. Leden die geen vrijwilligerstaak willen vervullen, kunnen het afkopen voor €100,- per jaar. Dit bedrag zal afgeschreven worden in twee termijnen van €50,-

Zoals vermeld geldt de taakverplichting voor elk lid. Wanneer er binnen één gezin meerdere personen of kinderen lid zijn van V.V.Barneveld, dan geldt de verplichting per gezin! Als voorbeeld: in één gezin zijn zowel kinderen als ouders lid van VVB, dan dient het gezin in totaal 1 vrijwilligerstaak te vervullen.

Verdere uitzonderingen op de verplichting te vrijwilligen zijn:
- De Kuikens;
- G-Jeugd;
- Donateurs.

Deze groepen zijn niet verplicht vrijwilligerswerk te verrichten. Dit mag natuurlijk wel!

Voor elke groep vrijwilligers is er een coördinator. Deze coördinator bepaalt hoeveel vrijwilligers er nodig zijn voor een bepaalde commissie en welke taken deze vrijwilligers uitvoeren. De coördinator stelt een rooster op en is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen deze commissie.

Voor vragen kun je altijd terecht via vacatures@vvbarneveld.nl

Aanmelden